Curmitis familjehemskonsulenter har gedigen erfarenhet av skyddsplaceringar. Våra familjehem tar emot familjer, barn och ungdomar som utsatts för olika typer av hot, våld och förtryck. Vi erbjuder även riskbedömningar utifrån PATRIARK samt skyddssamtal med den placerade för att stärka dennes tankar kring sitt eget skydd. Detta sker alltid i samförstånd med socialtjänsten.

Ett antal av våra familjehem är specialiserade på skyddsplaceringar och kan ta emot ett barn/ungdom med kort varsel. De familjehem som tar emot skyddsplaceringar, får fortlöpande intern utbildning i skydd och heder. Curmitis Familjehem har god erfarenhet av komplexa placeringar och ungdomar som behöver skydd från sitt nätverk. Bland våra familjer har ett antal annan etnisk bakgrund och flera av dem har erfarenhet av skyddsplaceringar.

Gemensamt för våra familjer är viljan att erbjuda barn och ungdomar trygghet och stabilitet i sin vardag.