Specialist i Barn- och Ungdomspsykiatri

Kompetens

Leg. Läkare. Specialist i Barn- och Ungdomspsykiatri.

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut KBT

Kompetens

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut KBT,
Specialist i klinisk psykologi, handledarutbildad:

  •  Neuropsykiatriska utredningar/bedömningar för barn/ungdom och vuxna, trauma (PTSD), personlighetssyndrom/personlighetsdrag med förslag på efterföljande behandling och uppföljning. Utreder på plats alternativ genom Skype.
  • Psykoterapeutiska samtal på plats alternativt genom Skype
  • Handledning

KBT-terapeut

Kompetens

Steg-1 KBT, vidareutbildad inom schematerapi på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi, CRA samt beroendelära och kriminalitetsutbildning på Högskolan Gävle, Våld i nära relationer på Högskolan Gävle, MI-utbildad. 29 års erfarenhet beträffande behandling av samsjuklighet vuxna/ungdomar (20 års erfarenhet av att specifikt arbeta med neuropsykiatriska funktionshinder, missbruk/beroendeproblematik, personlighetsproblematik, antisocial problematik, kriminalitet och kliniska symtom).

  • Preventiva terapeutiska insatser, vägledning i hemmamiljön. Stöd, vägledning, förslag på förhållningssätt/strategier för föräldrarna och ungdomarna/vuxna (familjen). Målet är att utveckla mer fungerande beteenden och förhindra negativa framtidsutsikter gällande destruktiva beteendemönster.
  • Föreläsningar och utbildning exempelvis inom samsjuklighet, antisocial problematik, kriminalitet, missbruk/beroende, bemötande och förhållningssätt. Genomförs och anpassas till behandlings- och vårdutbildningar, HVB-verksamheter eller annan verksamhet.