Curmitisgruppen Familjehem i Dalarna

Curmitisgruppen Familjehem har sitt säte i Dalarna. Våra familjehem finns i och runt Dalarna.

Att vara familjehem är intressant, utmanande och framförallt givande! Det handlar om att öppna dörrarna till sitt hem, sin familj, sin vardag och erbjuda trygghet, struktur och kärlek. Genom kärlek och trygghet och en vilja att dela med sig av sitt liv kan man göra förändring i ett barns eller ungdoms liv.

Att vara familjehem kan vara både givande och en utmaning för hela familjen. Det man ger får man tusenfalt tillbaka. Familjer ser ut på olika sätt, gifta par, sambos eller ensamstående. Det viktigaste som blivande familjehem är att man har möjlighet att ge trygghet, god omsorg och kärlek genom en stabil och förutsägbar vardag.

Vi på Curmitis Familjehemsvård lägger stor vikt på matchningen mellan barnens behov och familjehemmets kunskaper, egenskaper och intressen. Detta för att ge de bästa förutsättningarna att skapa en lyckad placering.

Ett kvalificerat familjehem ska ha extra av allt. Det ska finnas tid, utrymme i både hjärta och hem, förmåga att ge extra omsorg och förståelse för barnets eller den unges situation och behov.

För att vara en del av Curmitis Familjehem behöver blivande familjehem uppfylla dess krav:

  • Att ni inte förekommer i polisens brott-och misstankeregister, försäkringskassans register avseende längre sjukperioder, kronofogdens register de senaste fem åren samt social registret.
  • Att det finns ett ledigt sovrum som kan erbjudas det placerade barnet.
  • Att ni har stabil inkomst och försörjning.
  • Att minst en av er har tid för möten med socialtjänst och oss familjehemskonsulenter

Intresseanmälan

Ditt namn är obligatoriskt
Din epost är obligatorisk
Ort är obligatorisk
Detta fält är obligatoriskt
Detta fält är obligatoriskt
Skickar intresseanmälan, var vänlig vänta kvar.. Intresseanmälan har skickats, tack! Ett problem uppstod när intresseanmälan skulle skickas, vänligen försök en gång till.

Curmitis Familjehem stödjer, handleder och utbildar. Som familjehem erbjuds ni grundutbildningen, ”Ett Hem Att Växa I”. Syftet är att göra placeringen så bra som möjligt för den placerade och för familjehemmet. Våra konsulenter finns alltid nära till hands för fortlöpande handledning och utbildning till familjen under placeringens gång. Er familjehemskonsulent besöker er löpande, ni har ett nära samarbete i allt som rör den placerade samt konakter med myndigheter. Som familjehem följer man uppdraget genom en genomförandeplan. En genomförandeplan är en beskrivning av uppdraget och behoven. Genomförandeplanen utgår från vårdplanen och skrivs oftast av socialtjänsten tillsammans med familjehem och familjehemskonsulent och den följs kontinuerligt upp.

Familjehemmet har möjlighet till råd och stöd för akuta händelser genom handledning per telefon kvällar, nätter och helger. Curmitis Familjehemskonsulenter ska vara tillgängliga och bistå med stöd, hjälp, idéer och motivation!