Curmitis Familjehem

Ett tryggt familjehem

Familjehemsvård

Curmitisgruppen Familjehemsvård har tillstånd för att bedriva konsulentstödd jour- och familjehemsvård. Våra anställda har lång erfarenhet av att bedriva familjehems-och jourhemsvård för barn, ungdomar samt förälder/barnplaceringar. Curmitis Familjehem väljer familjehem med omsorg. Familjehemmen kan ha olika inriktningar såsom jour, utredning, förälder/barn, skydd/heder m.fl. Vi finns i mellersta Sverige samt södra Norrland. 

Familjehemmet får inledningsvis fylla i ett scanningsinstrument enligt BRAFAM, en metod framtagen av Socialstyrelsen. Som familjehem genomgår man en utredning med hembesök och djupintervjuer. De nya familjehemmen utbildas i ”Ett hem att växa i” för att kunna erbjuda barn och ungdomar en god omvårdnad. Registerutdrag inhämtas från polis, kronofogden, socialtjänst samt Försäkringskassan. Referenter hämtas in.

Vidare får våra familjer handledning med utbildad handledare i grupp en gång i månaden. Familjehemmen får även hembesök av Curmitis Familjehemskonsulenter en gång i veckan vid ny placering och där efter vid behov men minst en gång var tredje vecka. Besöken har som syfte att ge familjehemmen stöd genom samtal och se hur samarbetet mellan familjehemmet och den unge fungerar. För stöd och rådgivning finns även våra konsulenter tillgängliga på telefon dygnets alla timmar. Familjehemmen erbjuds även utbildning och kompetensutveckling genom både intern och extern fortbildning. Vi erbjuder våra familjehem

  • En lättillgänglighet att nå sin konsulent
  • Kontinuerlig handledning råd/stöd av konsulenten
  • Kvalificerad handledning vid behov
  • Familjehemmen får utbildning/fortbildning, varje år inbjuds du som familjehem till utbildningstillfällen
  • Stöd i kontakter med andra myndigheter gällande placeringen
  • Familjehemskonsulent tar hand om de flesta myndighetskontakter och samordnar övriga behandlingsinsatser samt har kontinuerlig kontakt med uppdragsgivaren